8_2018. Ανακοίνωση Διεξαγωγής προόδου στο μάθημα «ΣΘΤΕ-202: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ »

Η πρόοδος του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί στις 23/3/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα  16.00-18.00 στη αίθουσα διαλέξεων του μαθήματος (Αιθ.Σεμιναρίων 307, Τμ.Χημείας).


Αναστασία Πρατικάκη