80_2019. Διανομή συγγράμματος μαθήματος "ΣΘΤΕ201 Ψυχολογία του Εφήβου"

Το σύγγραμμα του κ. Γ. Κρασανάκη με τίτλο "Εφηβεία",

στα πλαίσια του μαθήματος "ΣΘΤΕ201 Ψυχολογία του Εφήβου",

θα διανέμεται από την επόμενη Τρίτη 5/11/19 και κάθε Τρίτη,

10.00-14.00 στο γραφείο 404, κτίριο Διοίκησης ΙΙ,

της Πανεπιστημιούπολης Βουτών.