79_2019. Ακύρωση μαθήματος 25/10/2019 "ΤΠΕ στην Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη"

Ακυρώνεται το μάθημα της 25/10/2019

"ΤΠΕ στην Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη"

με διδάσκοντα τον κ. Κλεισαρχάκη.

 

Θα αναρτηθεί νεότερη ανακοίνωση για την αναπλήρωσή του.