79_2018. Αλλαγή: τελευταίες διαλέξεις κας Καλογιαννάκη, κου Καρρά

Η τελευταία διάλεξη του μαθήματος "Α07Π05 Η Συγκριτική Παιδαγωγική"

της κας Καλογιαννάκη θα γίνει την Πέμπτη 13/12/2018

και ώρα 10-12, στην αίθουσα Ε204

του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 

(αλλαγή από 14/12, μεταφέρθηκε σε 13/12).


Η τελευταία διάλεξη του μαθήματος "Α01Π01 Εισαγωγή στην Παιδαγωγική"

του κ. Καρρά θα γίνει, όπως είχε προγραμματιστεί την Παρασκευή 14/12/2018

και ώρα 11-1 στην αίθουσα Α208 του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών.


Από τη Γραμματεία της Κοσμητείας Σ.Θε.Τ.Ε.