78_2018. Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για την επιτροπή παραλαβή υλικών και εργασιών της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών για το έτος 2019

Δείτε ΕΔΩ το συνημμένο.