73_2019. Σημαντική ανακοίνωση για το μάθημα "ΚΠΑ002 Διδακτική Μεθοδολογία" (κ. Κατσαρού)

Το μάθημα διδάσκεται από απόσταση. Όλες οι παραδόσεις είναι αναρτημένες και μπορεί να τις παρακολουθήσετε διαδικτυακά: https://opencourses.uoc.gr/courses/course/view.php?id=308

Θα γίνουν 3 δια ζώσης παραδόσεις στο Ηράκλειο. Μία στην αρχή του εξαμήνου (πραγματοποιήθηκε ήδη), μία στη μέση σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σύντομα και μία στο τέλος (στα μέσα του Δεκέμβρη).

Yπάρχει η δυνατότητα εκπόνησης από τους φοιτητές που θα επιλέξουν το μάθημα ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Η εργασία αυτή θα προσθέσει ως 2 μονάδες στη βαθμολογία του γραπτού των τελικών εξετάσεων (π.χ. αν κάποιος γράψει 4 και παραδώσει άριστη εργασία θα βαθμολογηθεί με 6). Οι εργασίες θα παρουσιαστούν από τους φοιτητές που θα τις εκπονήσουν στα μέσα του Δεκέμβρη στην τελευταία παράδοση του μαθήματος στο Ηράκλειο και θα παραδοθούν σε έντυπη τελική μορφή την ημέρα των εξετάσεων. Αν κάποιος φοιτητής αδυνατεί να παρουσιάσει την εργασία του κατά την ημέρα και ώρα που θα οριστεί για την παράδοση του Ηρακλείου, θα πρέπει να έρθει στο Ρέθυμνο άλλη μέρα και ώρα που θα κανονιστεί, για να την παρουσιάσει. Τα θέματα των εργασιών και η βιβλιογραφία για την εκπόνησή τους συνοδεύουν (σε ξεχωριστό αρχείο) αυτή την ανακοίνωση.

Οι εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου θα εστιάσουν κυρίως στην κριτική ικανότητα των φοιτητών. Θα απαιτούν παρακολούθηση των ανοικτών μαθημάτων, μελέτης των ppt που τα συνοδεύουν και ύλης από τα συγγράμματα που θα διανεμηθούν.

 Δείτε ΕΔΩ τα θέματα των εργασιών του μαθήματος. 

Η διδάσκουσα του μαθήματος

Ελένη Κατσαρού