67_2019. Συγκρότηση Γενικής Συνέλευσης της ΣΘΕΤΕ του ΠΚ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20

Δείτε ΕΔΩ την σχετική πράξη.