67_2018. Ακύρωση μαθήματος Γ03Π10, 23/10/2018

Σας ενημερώνουμε ότι ακυρώνεται το μάθημα

«Γ03Π10 Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας

στην Εκπαίδευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη»

(κ. Κλεισαρχάκης) την Τρίτη 23/10/2018, για λόγους υγείας.