65_2019. 1η διάλεξη "Α07Π05 Συγκριτική Παιδαγωγική" (κ. Καλογιαννάκη) 27/9/2019

Η πρώτη διάλεξη του μαθήματος "Α07Π05 Συγκριτική Παιδαγωγική"  με διδάσκουσα την  κ. Καλογιαννάκη θα γίνει την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 11-1 στην αίθουσα Ε204 του Τμήματος Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών.