63_2020. Συγκρότηση Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στη Συνέλευση Τμήματος και στη Γενική Συνέλευση των Τομέων του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 01.09.2020 έως 31.08.2021

Δείτε ΕΔΩ την Απόφαση.