62_2020. Συγκρότηση Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ των ΤΟΜΕΩΝ Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας και Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης και Βιολογίας Οργανισμών, Πληθυσμών και Περιβάλλοντος και Θαλάσσιας Βιολογίας του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 01.09.2020 έως 31.08.2021

Δείτε ΕΔΩ την Απόφαση.