60_2020. Συγκρότηση Πενταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 01.09.2020 έως 31.08.2023

Δείτε ΕΔΩ την Απόφαση.