60_2019. 1η διάλεξη "ΚΠΑ030 Ιστορία της Εκπαίδευσης" (κ.Δαλακούρα) Χ.Ε. 2019-20

Η πρώτη διάλεξη του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 7/10/2019 και ώρα 2-5, στην αίθουσα Α212 του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών.

Στη διάλεξη θα παρουσιαστεί το μάθημα και η προσέγγιση του αντικειμένου, θα συζητηθούν ζητήματα σχετικά με τα εγχειρίδια, τις σημειώσεις και την ανάρτησή τους, τον τρόπο εξέτασης, κλπ.