59_2020. Απόφαση Κοσμήτορα για συγκρότηση 3μελούς κεντρικής εφορευτικής επιτροπής για την ανάδειξη Προέδρου & Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών

Δείτε ΕΔΩ την Απόφαση 

Συγκρότηση Τριμελούς  Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη ΠΡΟΕΔΡΟΥ και ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 01.09.2020 έως 31.08.2022, κατ’ άρθρο 23 του Ν. 4485/2017 (Α΄114) όπως ισχύει με το άρθρο 97 του Ν. 4692/2020