58_2020. Πράξη Κοσμήτορα : συγκρότηση εφορευτικής επιτροπής για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών

Δείτε ΕΔΩ την Απόφαση για την 

Συγκρότηση Πενταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 01.09.2020 έως 31.08.2023, κατ’ άρθρο 19 του Ν. 4485/2017 (Α΄114), όπως ισχύει με το άρθρο 96 του Ν. 4692/2020