57_2020. Προκήρυξη εκλογών για Δ/ντή Εργαστηρίου Επεξεργασίας Δεδομένων ΣΘΕΤΕ

Δείτε ΕΔΩ την 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ   Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν  &  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης