56_2020. Προκήρυξη εκλογών Προέδρου & Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

Δείτε ΕΔΩ την 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Δ Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ   Ε Κ Λ Ο Γ Ω Ν  &  Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η   ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη ΠΡΟΕΔΡΟΥ και ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του Τμήματος ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης