55_2020. Αποτελέσματα αξιολόγησης αιτήσεων χορήγησης υποτροφιών "Χρύσανθου & Αναστασίας Καρύδη" ακαδ. έτους 2018-19

 

Σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίασης της Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων χορήγησης υποτροφιών του κληροδοτήματος «Χρύσανθου και Αναστασίας Καρύδη» που συνεδρίασε την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020, οι υπότροφοι που προτείνονται για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 για τη χορήγηση των εν λόγω υποτροφιών είναι οι παρακάτω:

 

αα

Αρ.πρωτ. Κοσμητείας

1

2079/27-5-20

2

2066/4-5-20

3

2068/6-5-20

4

2082/29-5-20

5

2088/5-6-20

6

2073/14-5-20

7

2095/11-6-20

8

2071/12-5-20

9

2076/20-5-20

10

2087/2-6-20

11

2062/29-4-20

12

2083/1-6-20

13

2091/5-6-20

14

2075/20-5-20

15

2080/28-5-20

16

2078/25-5-20

 

Ενστάσεις γίνονται δεκτές εντός 10 ημερών από την παρούσα ανακοίνωση (έως 14/7/2020) αποκλειστικά με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος, στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (κα Αικατερίνη Τσαλίμη, katerina [dot] tsalimi [at] uoc [dot] gr ).

 

Η Γραμματέας της Επιτροπής

 

Αικατερίνη Τσαλίμη