55_2019. Συγκρότηση Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Κρήτης, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4485/2017

Δείτε ΕΔΩ την πράξη συγκρότησης.