55_2018. Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων ΣΘΕΤΕ (παιδαγωγικών και άλλων) χειμερινό εξάμηνο 2018-19

ΕΔΩ θα βρείτε το τελικό πλέον πρόγραμμα των μαθημάτων που προσφέρονται από τη ΣΘΕΤΕ

(παιδαγωγικών και άλλων) για το χειμερινό εξάμηνο 2018-19.

Το πρόγραμμα είναι με τις αίθουσες και ώρες των μαθημάτων. 

Έκδοση:15/10/2018

 

Δείτε εδώ τις προγραμματισμένες διαλέξεις στο Ηράκλειο για το μάθημα "Α07Π05 Η Συγκριτική Παιδαγωγική" (διδάσκουσα: κ. Πέλλα Καλογιαννάκη)

Δείτε ΕΔΩ το syllabus του μαθήματος "ΣΘΤΕ201 Ψυχολογία του Εφήβου"

Δείτε ΕΔΩ το syllabus του μαθήματος "ΣΘΤΕ204 Θεμελιώδη Ζητήματα Παιδαγωγικής Επιστήμης"

Δείτε ΕΔΩ το syllabus του μαθήματος "ΣΘΤΕ206 Διδασκαλία και Αξιολόγηση Μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες και Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες"

Δείτε ΕΔΩ το syllabus του μαθήματος "Γ03Π10 Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην Εκπαίδευσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη"

Δείτε ΕΔΩ το syllabus του μαθήματος "Α05Π06 Η Έμφυλη Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης"