52_2020. Αποτελέσματα Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων χορήγησης υποτροφιών "Εμμανουήλ Σακλαμπάνη" ακαδ.έτους 2018-19

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ

«ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΚΛΑΜΠΑΝΗ»

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018-19

 

Σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίασης της Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων χορήγησης υποτροφιών κληροδοτήματος «Εμμανουήλ Σακλαμπάνη» που συνεδρίασε την 30/6/2020, οι υπότροφοι που προτείνονται για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 για τη χορήγηση των εν λόγω υποτροφιών είναι οι παρακάτω:

 

αα

Αρ.πρωτ.Κοσμητείας

 

1

2070/11-5-2020

 

2

2074/19-5-2020

3

2081/29-5-2020

4

2092/5-6-2020

5

2094/11-6-2020

 

 

Ενστάσεις γίνονται δεκτές εντός 10 ημερών από την παρούσα ανακοίνωση (έως και 10-7-2020) αποκλειστικά με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος, στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (κα Αικατερίνη Τσαλίμη,  katerina (dot) tsalimi (at) uoc (dot)gr ).

 

Ηράκλειο, 30/6/2020