5_2020. Αλλαγή αίθουσας στο μάθημα "ΣΘΤΕ208 Διαπολιτισμικότητα και Συμβουλευτική στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση"

Το μάθημα ΣΘΤΕ208, με διδάσκουσα την κα Σπανάκη

από 10/2/2020 θα γίνεται στο Αμφιθέατρο 2 του Τμήματος Χημείας.