50_2019. Φοιτητική εκπροσώπηση στη Σύγκλητο για το ακαδ. έτος 2019-20

Δείτε ΕΔΩ το έγγραφο με αρ.πρωτ. 6300/24-5-2019, σχετικά με τη φοιτητική εκπροσώπηση στο Σύγκλητο του Π.Κ. για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4485/2017.

 

Δείτε ΕΔΩ το Νόμο 4485/2017.

Δείτε ΕΔΩ την Υ.Α. 153348 ΖΙ ΦΕΚ Β 3255.

Δείτε ΕΔΩ το ΦΕΚ 3969 Β 13-11-2017.