50. Πρόγραμμα ΣΘΕΤΕ (παιδαγωγικών και άλλων μαθημάτων ) εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2018

Εδώ θα βρείτε το πρόγραμμα.

Προσοχή: αναθεωρημένο - έκδοση 3-9-2018

Προστέθηκε η εξέταση του μαθήματος Α05Π01 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης: Η Διαμόρφωση του Ανθρώπου- Πολίτη" (διδάσκουσα: κα Καλογιαννάκη) και έγινε αμοιβαία αλλαγή με την εξέταση του μαθήματος Α05Π06 Η Έμφυλη Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης (διδάσκων: κ. Χουρδάκης).