5_2018. Αποτελέσματα 2ης συνεδρίασης Επιτροπής για τη χορήγηση υποτροφιών "Χρύσανθου & Αναστασίας Καρύδη" ακαδ. έτους 2016-17

Ηράκλειο, 9-2-2018

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ

«ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΡΥΔΗ» ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2016-17

 

Σύμφωνα με την απόφαση της δεύτερης συνεδρίασης της Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων χορήγησης υποτροφιών κληροδοτήματος «Χρύσανθου & Αναστασίας Καρύδη» που συνεδρίασε την 9-2-2018, οι υπότροφοι που προτείνονται για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 για τη χορήγηση των εν λόγω υποτροφιών είναι οι παρακάτω:

 

αα

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

Μόρια πρόσβασης

Παν/μιο-

Τμήμα

Α.Μ.

Αρ.πρωτ. Κοσμητείας

1

Αρχοντίδης

Θεμιστοκλής

19334

ΠΚ-Τμ.Βιολογίας

2707

1839/13-12-2017

2

Κυριαζής

Ευστάθιος

18704

ΠΚ-Τμ.Επιστήμης

Υπολογιστών

3786

1841/19-12-2017

3

Καλογερίδη

Μαρία

18536

ΠΚ-Τμ.Βιολογίας

2739

1842/20-12-2017

4

Λίβας

Χαράλαμπος

18225

ΠΚ-Τμ.Φυσικής

4852

1853/10-1-2018

5

Λυράκη

Όλγα

18152

ΠΚ-Τμ.Βιολογίας

2761

1843/20-12-2017

6

Ξυδάκης

Γεώργιος

18151

ΠΚ- Τμ. Βιολογίας

2780

1859/15-1-2018

7

Νιργιαννάκη

Καλλιόπη

17801

ΠΚ-Τμ. Χημείας

2275

1852/9-1-2018

8

Παπαστεφανάκη

Ευγενία

17400

ΠΚ-Τμ.Χημείας

2279

1847/22-12-2017

9

Κληρονόμου

Ευγενία

17202

ΠΚ-Τμ.Φυσικής

4831

1838/6-12-2017

10

Τέλλιου

Παντάνασσα

16952

ΠΚ- Τμ. Χημείας

2295

1858/15-1-2018

11

Κονταξάκης

Παντελεήμων

16913

ΠΚ- Τμ. Χημείας

2234

1857/12-1-2018

12

Κόρχατζης

Ευστράτιος

16745

ΠΚ- Τμ. Χημείας

2235

1854/11-1-2018

13

Χαϊνάκης

Ιωάννης

16723

ΠΚ-Τμ. Χημείας

2304

1850/22-12-2017

14

Φωτιάδη

Αλίκη

16656

ΠΚ-Τμ. Χημείας

2303

1848/22-12-2017

15

Συλλιγάρδος

Εμμανουήλ

16512

ΠΚ-Τμ. Επιστήμης Υπολογιστών

3849

1855/12-1-2018

16

Μπιτσακάκη

Σοφία

16488

ΠΚ-Τμ.Χημείας

2271

1845/22-12-2017

Ενστάσεις γίνονται δεκτές εντός 10 ημερών από την παρούσα ανακοίνωση (έως 22-2-2018) στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (κα Αικατερίνη Τσαλίμη,  katerina.tsalimi@uoc.gr, κτήριο Διοίκησης ΙΙ, τηλ. 2810 393200).

Δείτε εδώ την ανακοίνωση σε pdf.