47_2019. Αποτελέσματα ψηφοφορίας για ανάδειξη εκπροσώπων προσωπικού ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Βιολογίας

Δείτε ΕΔΩ την σχετική ανακοίνωση για τους εκπροσώπους της κατηγορίας ΕΔΙΠ.

 

Δείτε ΕΔΩ την σχετική ανακοίνωση για τους εκπροσώπους της κατηγορίας ΕΤΕΠ.