46_2019. Πράξη τοποθέτησης εκπροσώπων του ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης στη Γενική Συνέλευση των Τομέων Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας και Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης και Βιολογίας Οργανισμών, Πληθυσμών και Περιβάλλοντος και Θαλάσσιας Βιολογίας, ως μοναδικά μέλη (Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π.) των Τομέων, για το χρονικό διάστημα από 01.09.2019 έως 31.08.2020

Δείτε ΕΔΩ την σχετική Πράξη.