45_2019. Αποτελέσματα για την ανάδειξη εκπροσώπου και αναπληρωτή του προσωπικού ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της ΣΘΕΤΕ

Δείτε ΕΔΩ την ανακοίνωση για την ανάδειξη εκπροσώπου και αναπληρωτή του για την κατηγορία ΕΔΙΠ.

Δείτε ΕΔΩ την ανακοίνωση για την ανάδειξη εκπροσώπου και αναπληρωτή του για την κατηγορία ΕΕΠ.

Δείτε ΕΔΩ την ανακοίνωση για την ανάδειξη εκπροσώπου και αναπληρωτή του για την κατηγορία ΕΤΕΠ.