43_2018. Ακαδημαϊκό ημερολόγιο Σ.Θε.Τ.Ε. 2018-19

Δείτε ΕΔΩ το ακαδημαϊκό ημερολόγιο της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών όπως εγκρίθηκε από την συνεδρίαση της Κοσμητείας, της 10ης-5-2018 και ακολούθως από τη συνεδρίαση της Συγκλήτου, της 387ης/17-5-2018.