42_2018. Ανακήρυξη υποψηφίων για εκλογές Διευθυντών Τομέων Τμήματος Βιολογίας

Δείτε ΕΔΩ τη απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής για την ανακήρυξη υποψηφίων για τις εκλογές για την ανάδειξη του Διευθυντή του Τομέα Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας και Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης στο Τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, για το χρονικό διάστημα από 01-09-2018 έως 31-08-2019.

 

Δείτε ΕΔΩ τη απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής για την ανακήρυξη υποψηφίων για τις εκλογές για την ανάδειξη του Διευθυντή του Τομέα Βιολογίας Οργανισμών, Πληθυσμών και περιβάλλοντος και Θαλάσσιας Βιολογίας στο Τμήμα Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, για το χρονικό διάστημα από 01-09-2018 έως 31-08-2019.