40_2019. Αποτελέσματα για τη χορήγηση υποτροφιών «Εμμανουήλ Σακλαμπάνη» ακαδ. Έτους 2017-18

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ

«ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΑΚΛΑΜΠΑΝΗ»

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-18

 

Σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίασης της Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων χορήγησης υποτροφιών κληροδοτήματος «Εμμανουήλ Σακλαμπάνη» που συνεδρίασε την 22-5-2019, οι υπότροφοι που προτείνονται για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 για τη χορήγηση των εν λόγω υποτροφιών είναι οι παρακάτω:

 

αα

Αρ.πρωτ.Κοσμητείας

Τμήμα

 

1

1923/19-3-2019

ΤΜΕΜ ΠΚ- μεταπτυχιακό

 

2

1937/18-4-2019

ΠΤΔΕ- μεταπτυχιακό

3

1949/17-4-2019

ΠΤΔΕ – διδακτορικό

4

1950/17-4-2019

ΠΤΔΕ - μεταπτυχιακό

5

1954/19-4-2019

ΠΤΔΕ - διδακτορικό

 

 

Ενστάσεις γίνονται δεκτές εντός 10 ημερών από την παρούσα ανακοίνωση (έως και 3-6-2019) στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (κα Αικατερίνη Τσαλίμη,  katerina.tsalimi@uoc.gr, κτήριο Διοίκησης ΙΙ, τηλ. 2810 393200).

 

Ηράκλειο, 23-5-2019