38_2019. Ανακήρυξη υποψηφίων για ανάδειξη εκπροσώπου και αναπληρωτή του προσωπικού ΕΔΙΠ στη ΓΣ της ΣΘΕΤΕ

Δείτε ΕΔΩ την Απόφαση για την Ανακήρυξη υποψηφίων, για τις εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου και αναπληρωτή του ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΔΙΠ στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και στην Κοσμητεία, για το χρονικό διάστημα από 01.09.2019 έως 31.08.2021.