37_2020. Εξέταση μαθήματος Γ03Π08 "Αξιολόγηση εκπαιδευτικού Λογισμικού"


Η τελική εξέταση του μαθήματος Γ03Π08 "Αξιολόγηση εκπαιδευτικού Λογισμικού" θα πραγματοποιηθεί με γραπτή ατομική εργασία.
Η εργασία έχει αναρτηθεί στις Εργασίες του μαθήματος στο Eclass (https://eclass.edc.uoc.gr/courses/PTDE114/).

Αποτελεί το 70% του τελικού βαθμού του μαθήματος. Το 30% προέρχεται από τις ενδιάμεσες εργασίες που έχετε πραγματοποιήσει στην διάρκεια του εαρινού εξαμήνου.

Η εργασία θα πρέπει να σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από το ιδρυματικό λογαριασμό τους email στην διεύθυνση kleisarx@edc.uoc.gr (ΜΟΝΟ για τους φοιτητές της ΣΘΕΤΕ).

Η εργασία θα πρέπει να παραδοθεί μέχρι την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 10.00 μ.μ.

Κλεισαρχάκης Μιχαήλ (Phd, MEd)
Ε.Δι.Π.
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Πανεπιστήμιο Κρήτης