36_2019. Συγκρότηση 3μελούς εφορευτικής επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπου & αναπληρωτή του ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στη Συνέλευση και στη Γ.Σ. των τομέων του Τμήματος Βιολογίας

Δείτε ΕΔΩ την Απόφαση Συγκρότησης  Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στη Συνέλευση Τμήματος και στη Γενική Συνέλευση των Τομέων του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 01.09.2019 έως 31.08.2020, κατ’ άρθρα 21 και 26 του Ν. 4485/2017 (Α΄114). 

Συγκρότηση Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του,
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στη Συνέλευση Τμήματος και στη Γενική Συνέλευση των Τομέων του Τμήματος
Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για το χρονικό
διάστημα από 01.09.2019 έως 31.08.2020, κατ’ άρθρα 21 και 26 του Ν. 4485/2017 (Α΄114).