35_2019. Συγκρότηση Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Διευθυντών Τομέων (Τμήμα Βιολογίας)

Δείτε ΕΔΩ την Απόφαση με θέμα: Συγκρότηση Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη Διευθυντών των Τομέων Βιοχημείας, Μοριακής Βιολογίας και Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης και Βιολογίας Οργανισμών, Πληθυσμών και Περιβάλλοντος και Θαλάσσιας Βιολογίας του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 01.09.2019 έως 31.08.2020, κατ’ άρθρο 27 του Ν. 4485/2017 (Α΄114). 

Συγκρότηση Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ των ΤΟΜΕΩΝ Βιοχημείας,
Μοριακής Βιολογίας και Βιολογίας Κυττάρου και Ανάπτυξης και Βιολογίας Οργανισμών, Πληθυσμών και
Περιβάλλοντος και Θαλάσσιας Βιολογίας του ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών
Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 01.09.2019 έως 31.08.2020, κατ’ άρθρο 27
του Ν. 4485/2017 (Α΄114).