34_2019. Αποτελέσματα για τη χορήγηση υποτροφιών "Χ.& Α. Καρύδη" ακαδ.έτους 2017-18

Σύμφωνα με την απόφαση της συνεδρίασης της Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων χορήγησης υποτροφιών κληροδοτήματος «Χρύσανθου & Αναστασίας Καρύδη» που συνεδρίασε την 20-5-2019, οι υπότροφοι που προτείνονται για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18 για τη χορήγηση των εν λόγω υποτροφιών είναι οι παρακάτω:

 

α/α 

Αριθμός Μητρώου

Παν/μιο- Τμήμα

Μόρια πρόσβασης

1

5663

ΠΚ-ΤΜΕΜ

18701

2

2974

ΠΚ-Βιολογία

18489

3

3923

ΠΚ-Επιστ.Υπολογιστών

18239

4

2861

ΠΚ-Βιολογία

18208

5

3925

ΠΚ-Επιστ.Υπολογιστών

18147

6

2947

ΠΚ-Βιολογία

18040

7

2409

ΠΚ-Χημεία

17900

8

5042

ΠΚ-Φυσική

17870

9

5712

ΠΚ-ΤΜΕΜ

17864

10

2451

ΠΚ-Χημεία

17795

11

4014

ΠΚ-Επιστ.Υπολογιστών

17778

12

3903

ΠΚ-Επιστ.Υπολογιστών

17730

13

2392

ΠΚ-Χημεία

17727

14

5607

ΠΚ-ΤΜΕΜ

17717

15

2426

ΠΚ-Χημεία

17692

16

4017

ΠΚ-Επιστ.Υπολογιστών

17585

 

 

Ενστάσεις γίνονται δεκτές εντός 10 ημερών από την παρούσα ανακοίνωση (έως και 31-5-2019) στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (κα Αικατερίνη Τσαλίμη,  katerina.tsalimi@uoc.gr, κτήριο Διοίκησης ΙΙ, τηλ. 2810 393200).

 

Ηράκλειο, 21-5-2019