33_2019. Συγκρότηση Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για την ανάδειξη εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στη Γενική Συνέλευση της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών και στη Κοσμητεία της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 01.09.2019 έως 31.08.2021

Δείτε ΕΔΩ την σχετική απόφαση.