3_2021. Ανακοίνωση για εξέταση μαθημάτων ΣΘΤΕ207 και ΣΘΤ206, κ. Σπανάκη

Δείτε ΕΔΩ τις λεπτομέρειες για την εξέταση του μαθήματος ΣΘΤΕ207  Σχολική ένταξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

και ΕΔΩ για την εξέταση του μαθήματος ΣΘΤΕ206 Διδασκαλία και αξιολόγηση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.