3_2019. Ανακοίνωση για απολογιστική συνάντηση του μαθήματος "ΣΘΤΕ203 Πρακτική της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών"


Η τελική-απολογιστική συνάντηση θα γίνει στις 7-2-2019, ημέρα Πέμπτη, από τις 15:00 έως 17:00, στην αίθουσα Β1 του τμήματος Χημείας. Η συμμετοχή όλων των φοιτητών/τριών που ολοκλήρωσαν με επιτυχία την διαδικασία (παρακολουθήσεις μαθημάτων και διδασκαλίες) είναι απαραίτητη.

 

Ενδεικτικό πρόγραμμα της συνάντησης είναι:

1. Χαιρετισμός από τον κ. Χανιωτάκη, Κοσμήτορα της ΣΘΕΤΕ και ενημέρωση για το πρόγραμμα ΠΠΔΕ σύμφωνα με το σχέδιο της Κοσμητείας.

2. Απολογισμός της πρακτικής άσκησης του χειμερινού εξαμήνου 2018-19 (Γ. Χατζηδάκης).

3. Συζήτηση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των φοιτητών.

4. Αξιολόγηση του μαθήματος από τους φοιτητές.