31_2020. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΣΘΕΤΕ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜA ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21

Η Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης δέχεται αιτήσεις εισαγωγής στο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας.

 

http://www.sse.uoc.gr/educational-training/

 

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από απόφοιτους όλων των Τμημάτων της ΣΘΕΤΕ του ΠΚ καθώς και από φοιτητές της ΣΘΕΤΕ οι οποίοι ικανοποιούν τις προϋποθέσεις απόκτησης πτυχίου με το πέρας της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου ή Σεπτεμβρίου 2020.

 

Κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι: 31 Ιουλίου 2020

 

Η χρονική διάρκεια του κάθε Προγράμματος που οδηγεί στη λήψη του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής Επάρκειας είναι δύο (2) Ακαδημαϊκά Εξάμηνα, με δυνατότητα αναστολής φοίτησης σε εξαιρετικές περιπτώσεις μέχρι δώδεκα (12) μήνες μετά από απόφαση της Επιτροπής Ακαδημαϊκού Συντονισμού.

 

Η φοίτηση είναι πλήρης και η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται στην Ελληνική γλώσσα.

 

Η επιλογή των φοιτητών γίνεται με συνεκτίμηση των προσόντων, όπως αυτά προκύπτουν από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά.

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

  1. ΑΙΤΗΣΗ (πρότυπο επισυνάπτεται)
  2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΤΥΧΙΟΥ / ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ή βεβαίωση της Γραμματείας ότι έχουν ολοκληρωθεί οι υποχρεώσεις για την απόκτηση του πτυχίου και εκκρεμεί η ορκωμοσία.
  3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
  4. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
  5. ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και μόνο με μορφή αρχείων PDF, μέχρι τις 31 Ιουλίου 2020 στη Γραμματέα του Προγράμματος του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (κ. Αικ. Τσαλίμη e-mail: katerina.tsalimi@uoc.gr). 

 

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών http://www.sse.uoc.gr/courses/lessons-sthete.html .

 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Π.Π.Δ.Ε.

 

 

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη και το έντυπο της Αίτησης.

Δείτε ΕΔΩ τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.