130. Δύο ακόμη μέρες διανομή του συγγράμματος για το μάθημα "Ψυχολογία του Εφήβου"

Το σύγγραμμα με τίτλο "Η Εφηβεία" για το μάθημα "ΣΘΤΕ 201: Ψυχολογία του Εφήβου", 

θα διανέμεται δύο ακόμη ημέρες

την Τρίτη 6/12 και Τρίτη 13/12

και ώρα 10.00-12.00 

στο γραφείο 404 του κτηρίου Διοίκησης ΙΙ