24_2018. Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 01-09-2018 έως 31-08-2020.