23_2020. Τηλεκπαίδευση στο μάθημα Α05Π01 Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και η Διαμόρφωση του Ανθρώπου Πολίτη

Υλοποίηση μαθήματος "Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης και η Διαμόρφωση του Ανθρώπου Πολίτη"

Με τηλεδιάσκεψη: σύγχρονη και ασύγχρονη

Η σύγχρονη θα περιλαμβάνει διδασκαλία μέσω της πλατφόρμας-συζήτηση-διάδραση.

Η ασύγχρονη θα περιλαμβάνει ανάρτηση υλικού, κειμένων, εργαστηριακών ασκήσεων στο eclass καθώς και βιντεοσκοπημένες διδασκαλίες.

Ώρες τηλεδιασκέψεων : κάθε Δευτέρα 11.45-1.45

Ημερομηνίες σύγχρονων τηλεδιασκέψεων:

1. 30 Μαρτίου

2. 6 Απριλίου

3. 27 Απριλίου

Πάσχα

4. 4 Μάη

5. 11 Μάη

6. 18 Μάη

7. 25 Μάη

8. 23 Ιουνίου

Ώρες τηλεσυνεργασίας: Κάθε Δευτέρα 17.00-19.00

Πλατφόρμα που θα χρησιμοποιηθεί είναι η Microsoft Teams 

Κωδικός για να γίνει η εγγραφή σας και να παρακολουθήσετε το μάθημα: i47uqw5

Πληροφορίες -καθοδήγηση για την είσοδο/εγγραφή στην πλατφόρμα  https://school.edc.uoc.gr/el 

βλ. Οδηγίες προς φοιτητές για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Η επικοινωνία με την διδάσκουσα μπορεί να γίνεται κυρίως μέσω της πλατφόρμας και του εclass.

Σε κάποιες περιπτώσεις μέσω του ιδρυματικού email της διδάσκουσας: pkalogian@edc.uoc.gr

 

Η διδάσκουσα

Πέλλα Καλογιανάκη