223. Προσφερόμενα μαθήματα ακαδημαϊκού έτους 2017-18

 

Δείτε εδώ το σχέδιο μαθημάτων του "ΣΘΤΕ-201 Ψυχολογία του Εφήβου"

Δείτε εδώ το συνημμένο αρχείο (έκδοση 18-9-2017) - προστέθηκε link μαθήματος Α01Π01 και ΚΠΑ002

Προσοχή: προστέθηκαν διαλέξεις στο μάθημα "ΣΘΤΕ203 Πρακτική της Διδακτικής". Έναρξη μαθημάτων 28/9/2017. Η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.

Δείτε εδώ το syllabus του μαθήματος "Γ03Π08 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού" του κ. Κλεισαρχάκη.