22_2020. Ενημέρωση για συγγράμματα και σύστημα "Εύδοξος"

Σας ενημερώνουμε ότι οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης των δηλώσεων και των παραλαβών των συγγραμμάτων μέσω του προγράμματος "Εύδοξος" ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας. Οι σχετικές ημερομηνίες δεν είναι ακόμα διαθέσιμες.

Για τις ακριβείς ημερομηνίες δηλώσεων και παραλαβών συγγραμμάτων στο πρόγραμμα "Εύδοξος", θα ενημερωθείτε σχετικά από τη διαδικτυακή πύλη http://eudoxus.gr αλλά και με e-mail στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που έχουν δηλωθεί.