220. Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2017, μαθήματα Σ.Θε.Τ.Ε. παιδαγωγικά & άλλα (25/8-15/9/2017)

Δείτε εδώ το συνημμένο.

Έκδοση 25/7/2017, 10.53 π.μ.

Να ενημερώνεστε συνεχώς, διότι υπάρχει περίπτωση να γίνουν αλλαγές μέχρι την έναρξη της εξεταστικής.

 

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ κ. ΓΚΑΔΡΗ "ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ" (ΦΒ255.1 / ΚΠΒ014)

Ύλη για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου:

-  Σημειώσεις μαθημάτων (από τις παραδόσεις)

-  Αναρτημένες σημειώσεις στη σελίδα του μαθήματος αλλά και στο FreeOpenClass:

«Δομή μιας φιλοσοφικής έρευνας»

«Ερώτημα, Διαμεσολάβηση και Πέρας»

«Η αφορμή μιας φιλοσοφικής έρευνας»

«Matthew Lipman, Εισαγωγή»

Ο βαθμός στην εξεταστική Σεπτεμβρίου θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από τη γραπτή εξέταση.

Στέλιος Γκαδρής «Φιλοσοφία για εφήβους» (ΦΒ255/1 / ΚΠΒ014)"

Και ο σύνδεσμος είναι: http://www.fks.uoc.gr/greek/grammateia.php