21_2019. Αναπλήρωση μαθήματος "Γ03Π01 Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό"

Η αναπλήρωση του μαθήματος

"Γ03Π04 Θεωρίες Μάθησης και Εκπαιδευτικό Λογισμικό"

θα γίνει την Παρασκευή 12/4/2019, 4-6 μμ,

στο Αμφ. 3 του Τμήματος Χημείας.