20_2020. Έναρξη σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης στο μάθημα «Γ03Π08 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού λογισμικού»

Αγαπητοί Φοιτητές & Φοιτήτριες,

Το μάθημα «Γ03Π08 Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού λογισμικού» θα πραγματοποιηθεί τόσο με σύγχρονη όσο και ασύγχρονη μορφή τηλεκπαίδευσης.

Κάθε Πέμπτη 17.00 – 18.30 θα πραγματοποιείται τηλεδιάσκεψη με τη χρήση του εργαλείου Webex. Στο ακαδημαϊκό σας email θα υπάρχει η πρόσκληση της τηλεδιάσκεψης μέσα στην οποία πατώντας το “Join” θα μπορείτε να συνδεθείτε.

Στην διεύθυνση https://eclass.edc.uoc.gr/courses/PTDE114/ μπορείτε να βρείτε το ασύγχρονο σύστημα μάθησης όπου θα εμφανίζεται το εκπαιδευτικό υλικό μαζί με τις εργασίες που θα πρέπει να υλοποιήσετε και θα υπολογίζονται στην τελική βαθμολογία του μαθήματος.

Η εξέταση του μαθήματος θα αλλάξει. Δεν θα υπάρξει πρόοδος.

Η εξέταση θα πραγματοποιηθεί κατά 30% με τις ενδιάμεσες εργασίες που θα δίδονται στη σελίδα του μαθήματος και θα πρέπει να τις στείλετε μέσω email στο kleisarx@edc.uoc.gr. Αυτές οι ασκήσεις θα είναι ομαδικές. Κάθε ομάδα θα μπορεί να έχει μέχρι 3 άτομα.

Η τελική εξέταση, θα μετράει κατά 70% στον τελικό σας βαθμό. Ο τρόπος εξέτασης θα ανακοινωθεί στις αρχές του Μάϊου 2020.

Καλή δύναμη και καλή συνέχει σε όλους μας!!

Ο διδάσκων

Μιχαήλ Κλεισαρχάκης – ΕΔΙΠ ΠΤΔΕ