20_2018. Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ στη Συνέλευση του Τμήματος και στη Γ.Σ. των Τομέων του Τμήματος Βιολογίας της ΣΘΕΤΕ

Δείτε ΕΔΩ την αναλυτική προκήρυξη διενέργειας εκλογών και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπων του προσωπικού ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ στη Συνέλευση Τμήματος και στη Γενική Συνέλευση των Τομέων του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4485/2017.