201. ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Όσοι φοιτητές/τριες της ΣΘΕΤΕ δεν έχουν προμηθευτεί ακόμη τα παιδαγωγικά βιβλία από το Ρέθυμνο, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν το αργότερο έως και 26/5/2017 με το βιβλιοπωλείο Lexis (κα Μαριάννα Κόκκινου, τηλ. 2810244457, 2810283833, 2810342641, lexis@her.forthnet.gr), ή να περάσουν προσωπικά από το κατάστημα για να συνεννοηθούν (Έβανς 56-58), προκειμένου να μπορέσουν να παραλάβουν τα βιβλία τους από το Ηράκλειο.

Από τη Γραμματεία της Κοσμητείας